Hledáte samostatné, již vypracované vzory dokumentů BOZP a PO? Zobrazit nabídku.
Jsme rádi za Váš zájem o software pro BOZP a PO.
Jedná se o znamenité řešení, jak mít všechny předpisy pod palcem a v malíku.


Software BOZP a PO

Samostatné aplikaceDokumentace PROFI

dokumenty pro
firmy, školy, nemocnice a úřady
2400 Kč bez DPH na 1 rokDokumentace STANDARD

Výrobní firmy a nevýrobní firmy
nad 50 zaměstnanců
1560 Kč bez DPH na 1 rokOrganizer STANDARD

možnost sledovat
omezený počet firem
990 Kč bez DPH na 1 rokOrganizer PROFI

možnost sledovat
neomezený počet firem
1500 Kč bez DPH na 1 rokZákladní Dokumentace

Vhodné pro nevýrobní firmy (Kancelářské práce, poskytování služeb apod.) do max 50 zaměstnanců a malé výrobní firmy do 10 zaměstnanců
600 Kč bez DPH na 1 rokKompletní systém e-BOZP

Balíček PROFI

Dokumentace pro Firmy, Školy, Nemocnice a Úřady
Organizer PROFI
Průvodce BOZP a PO
online přístup na 1 rok

BONUS při prvním zakoupení:
Záznamové listy bezpečnosti práce v elektronické podobě
Školící film BOZP a PO, Klipy ke školení BOZP a PO
Hot line pro BOZP a PO, poradenství

Vhodné pro Odborníky BOZP a PO
a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
3900 Kč bez DPH na 1 rok

Balíček STANDARD

Dokumentace pro Firmy
Organizer PROFI
Průvodce BOZP a PO
online přístup na 1 rok

Vhodné pro výrobní firmy
a nevýrobní firmy nad 50 zaměstnanců
2450 Kč bez DPH na 1 rok
ZÁKLAD

Základní Dokumentace BOZP a PO
+ Organizer STANDARD
+ online školení

Vhodné pro nevýrobní firmy (Kancelářské práce,
poskytování služeb apod.) do max 50 zaměstnanců
a malé výrobní firmy do 10 zaměstnanců
1590 Kč bez DPH na 1 rokŠKOLY

Dokumentace BOZP a PO ve verzi pro školy
+ Organizer STANDARD
+ Průvodce BOZP a PO

Vhodné pro
školy

990 Kč bez DPH na 1 rokDOKTOR

Dokumentace BOZP a PO ve verzi pro zdravotnictví
+ Organizer STANDARD
+ Průvodce BOZP a PO

Vhodné pro
zdravotnictví, lékaře

1990 Kč bez DPH na 1 rokÚŘADY

Dokumentace BOZP a PO ve verzi pro úřady
+ Organizer STANDARD
+ Průvodce BOZP a PO

Vhodné pro
úřady

1990 Kč bez DPH na 1 rokDokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO je webová online aplikace, obsahující vypracované dokumenty, rizika, osnovy školení, provozní bezpečnostní předpisy, legislativa, přehledně uložené v elektronických šanonech. Na rozdíl od mnoha existujících příruček a programů BOZP a PO je program Dokumentace BOZP a PO koncipován tak, že obsahuje vyhotovené dokumenty, předepsané zákony a vyhláškami. Je zapotřebí pouze některé části doplnit jmény a místními údaji podle pokynů vypsaných modrým písmem. Všechny ostatní úkoly jako školení, soustavná kontrola, prevence rizik apod. budou plněny pomocí návodu ve formě tabulek a předtištěných formulářů.

Tento systém Vám umožní mnohem efektivnější práci, minimalizaci potřebného pracovního času a snižuje riziko opomenutí některých úkolů v oblasti BOZP a PO.
Více než 1000 vypracovaných vzorů dokumentů pro bezpečnost práce a požární ochranu, legislativa a praktické informace, v přehledném programu.

V průběhu let jsme věnovali desetitisíce hodin odborné práce, vysoce kvalifikovanými odborníky k vytvoření smysluplných vzorů Dokumentace BOZP a PO. Bez obvyklého balastu opsaných frází a bezduchých, často nesrozumitelných vět. Na rozdíl od jiných je lze použít pro přímé a efektivní řízení BOZP a PO, školení, analýzu rizik, kontroly a další předepsané činnosti. Provozní bezpečnostní předpisy, rizika, bezpečnostní pokyny a další dokumenty mají logickou strukturu a jsou soustředěny na základní otázky: "Co udělat pro bezpečnost" a "Jak to efektivně provést".

Návratnost investice
Na vyhotovení jakéhokoli dokumentu BOZP, tabulky rizik, potřebujete jen 1% obvyklého času.
Obvykle postačí vyplnit jen hlavičky dokumentu a posoudit místní podmínky ... a dokument máte hotový.

Dokumenty doplňují také náš program Organizer BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO obsahuje
- profesionálně vypracované dokumenty, rizika, osnovy školení, provozní bezpečnostní předpisy, legislativu apod.
- přehledně rozdělení v elektronických šanonech do skupin pro firmy, školy, nemocnice a úřady
- celkem více než 1000 pravidelně aktualizovaných dokumentů
- vyhledávání dokumentů podle jejich názvu
- pracovat s programem lze kdekoliv na světě, stačí Vám jen počítač a internetové připojení
a mnoho dalšího ...

Nevyužijete celou Dokumentaci BOZP a PO?
V tomto případě Vám můžeme nabídnout Základní Dokumentaci BOZP a PO s možností zakoupení jen těch dokumentů, které opravdu potřebujete.

Organizer BOZP a PO
Organizer BOZP a PO je síťová online aplikace, která automaticky a spolehlivě hlídá termíny kontrol, revizí, školení - všech povinností BOZP a PO. Pomocí programu lze efektivně řídit celou oblast BOZP a PO i ve firmách s mnoha závody a dislokovanými pracovišti. Je take účinným nástrojem pro firmy dodávající služby BOZP a PO, neboť umožňuje rozdělení úkolů a jejich kontrolu na dálku. Žádný termín tak nemůže zůstat zapomenutý. Termíny nařízené předpisy BOZP a PO jsou předprogramovány. Stačí si jen vybrat z tabulky lhůt a doplnit datum posledního provedení. Ke každé lhůtě navíc nabídne vypracovaný, vždy aktualní, potřebný dokument z naší profesionálně vypracované Online Dokumentace.

Co Organizer BOZP a PO umí?
- automaticky sleduje lhůty kontrol, revizí, školení, zdravotních prohlídek a dalších termínů
- obsahuje více než 600 předprogramovaných lhůt BOZP a PO s dokumenty
- upozornění na lhůtu obsahuje vyhotovené potřebné dokumenty ke lhůtě (presenční listiny, záznamy o kontrole, apod.)
- lze vést odděleně libovolný počet firem nebo provozů a tím se stává také vhodným nástrojem pro firmy dodávající služby BOZP
- možnost vložení a sledování vlastních lhůt (např. schůzky, vlastní upomínky)
- umožňuje práci libovolného počtu uživatelů s řízením a kontrolou administrátorem
- umožňuje hlídání jakýchkoli jiných termínů a jejich kontrolu – efektivní řízení všech opakujících se úkolů
- popisy úkolů, dokumenty z kontrol mohou být vloženy ke lhůtám a taktu přehledně archivovány
- upozornění na lhůty pomocí emailu, nebo klienta (pouze OS Windows) při startu počítače
- vždy aktuální dokumenty bozp a po
- 3 stupně uživatelských oprávnění
a mnoho dalšího ...

Pracovat s programem lze kdekoliv na světě, stačí Vám jen počítač a internetové připojení.

Systémové požadavky:
Operační systém Windows: Win7 a vyšší (podporovány jsou 32 i 64 bitové verze), internetové připojení, internetový prohlížeč. U ostatních OS nelze pouze využít klienta k upozornění na lhůty, pouze email.

Základní Dokumentace BOZP a PO
Obsahuje dokumentaci potřebnou ve všech firmách bez ohledu na jejich zaměření, vybavení nebo činnosti. Profesionálně zpracovaná povinná dokumentace obsahuje provozní bezpečnostní předpisy, školení, kontroly a legislativu s průběžnou aktualizací. Neobsahuje žádné dokumenty pro speciální činnosti (např. svařování, doprava, práce s nářadím, stroji apod.). Tyto dokumenty je možno jednoduše přikoupit.

Pro koho je Základní Dokumentace BOZP a PO?
Základní Dokumentace BOZP a PO je tedy vhodná pro firmy, které nemají žádné zvláštní činnosti nebo mají těchto činností velmi málo - pro malé firmy a živnostníky (administrativa, prodejny, úklidové služby, jiné jednostranně zaměřené služby apod.). Pro větší fimy s více činnostmi je cenově výhodnější Dokumentace BOZP a PO obsahující kompletní škálu činností, strojů a zařízení.

Základní Dokumentace BOZP a PO je jednoduchým a přesto profesionálním nástrojem k vedení předepsané dokumentace k bezpečnosti práce a požární ochrany. Za rozumnou cenu získává zákazník všechny plně vypracované dokumenty vyžadované legislativou a kontrolními orgány, které snadno doplní podle přiloženého návodu. Návod zároveň osvětluje jakým způsobem péči bezpečnost a požární ochranu provádět. Je tak i významným příspěvkem ke zvyšování bezpečnosti a snižováni rizik. Mimo to jsou obsahem plná, aktualizovaná znění zákonů a vyhlášek.