Dokumentace BOZP a PO - Požární ochrana

Zde si můžete zakoupit jednotlivé vzorové BOZP dokumenty (ceny vč. DPH). Zakoupené vzory dokumentů jsou čtvrtletně aktualizovány podle předpisů a jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+).Jsou vypracovány odborníky s desítkami let praxe v oboru a ověřeny tisíci uživateli Dokumentace BOZP a PO Traiva.

Online platba probíhá přes bránu PayU, proto máte dokument ihned k dispozici ke stažení i na Vašem emailu.

PLATBA POUZE PLATEBNÍ KARTOU - zkontrolujte prosím, jestli máte povoleny platby přes internet a dostatečné limity.

V případě jakéhokoliv technického problému nás kontaktujte formulářem zde nebo na kontakty uvedené dole.

Máte dotaz k obsahu některého dokumentu? Kontaktujte nás: 739 633 470 - Ing. Sylvie Žídková ( Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO )


ZPĚT na hlavní rozdělení

Povinnosti na úseku PO

Povinnosti pro všechny #184
100 Kč
Povinnosti u činností se zvýšeným požárním nebezpečím #185
100 Kč
Povinností u činností ss vysokým požárním nebezpečím #255
100 Kč

Začlenění činností podle požárního nebezpečí

Autoservis #256
100 Kč
Dílny údržby #257
100 Kč
Drobné dílny #258
100 Kč
Hotel #5503
100 Kč
Nemocnice #5504
100 Kč
Neveřejná čerpací stanice nafty #7773
100 Kč
Nevýrobní činnosti #261
100 Kč
Obchodní dům #5502
100 Kč
Obchodní dům s podzemní garáží #7950
100 Kč
Shromažďovací prostor (kulturní středisko) #7951
100 Kč
Skladování #263
100 Kč
Škola základní #5501
100 Kč
Ubytovna #266
100 Kč
Výrobní činnosti #267
100 Kč
Zdravotní středisko #7952
100 Kč

Dokumentace požární ochrany

Dohoda o součinnosti v oblasti PO #7313
100 Kč
Operativní karta - obchodní dům #303
100 Kč
Operativní karta - sklady tlakových lahví #304
100 Kč
Operativní karta - výrobní hala #305
100 Kč
OS stanovení organizace zabezpečení PO #277
150 Kč
Požární evakuační plán - hotel #5505
100 Kč
Požární evakuační plán - společnost #279
100 Kč
Požární poplachové směrnice - firma A #280
100 Kč
Požární poplachové směrnice - firma B #281
100 Kč
Požární poplachové směrnice - hotel #5506
100 Kč
Požární poplachové směrnice - nemocnice #5508
100 Kč
Požární poplachové směrnice - škola #5510
100 Kč
Požární poplachové směrnice - společnost #285
100 Kč
Požární řád - archív #286
100 Kč
Požární řád - čerpací stanice nafty #287
100 Kč
Požární řád - hotel #5507
100 Kč
Požární řád - kotelna a uhelna #289
100 Kč
Požární řád - laboratoř #290
100 Kč
Požární řád - lakovna #291
100 Kč
Požární řád - lisovna papíru #292
100 Kč
Požární řád - mateřská škola #5511
100 Kč
Požární řád - opravna vozidel #294
100 Kč
Požární řád - sklad hořlavých kapalin #295
100 Kč
Požární řád - sklad olejů a maziv #7627
100 Kč
Požární řád - sklad palet #7628
100 Kč
Požární řád - sklad pneumatik #296
100 Kč
Požární řád - sklad technických plynů #297
100 Kč
Požární řád - skladovací hala #298
100 Kč
Požární řád - stolárna #299
100 Kč
Požární řád - ubytovna #300
100 Kč
Řád ohlašovny požáru - nemocnice #5509
100 Kč
Řád ohlašovny požáru - společnost #302
100 Kč
Záznam o kontrole - dokumentace o začlenění #5437
100 Kč
Záznam o kontrole - dokumentace zdolávání požáru #5430
100 Kč
Záznam o kontrole - pokyny pro činnost požární hlídky #5438
100 Kč
Záznam o kontrole - posouzení požárního nebezpečí #5431
100 Kč
Záznam o kontrole - požární evakuační plán #5432
100 Kč
Záznam o kontrole - požární poplachové směrnice #5433
100 Kč
Záznam o kontrole - požární řád #5434
100 Kč
Záznam o kontrole - řád ohlašovny požárů #5435
100 Kč
Záznam o kontrole - stanovení organizace zabezp. PO #5436
100 Kč
Záznam o kontrole - TP a ČR školení #5439
100 Kč

Školení o požární ochraně

Formulář - osvědčení o školení - vedoucí zaměstnanci #306
100 Kč
Formulář - záznam o školení - externí pracovníci #307
100 Kč
Formulář - záznam o školení - mimopracovní doba #308
100 Kč
Formulář - záznam o školení - obsluha ohlašovny požáru #309
100 Kč
Formulář - záznam o školení - ostatní zaměstnanci #310
100 Kč
Formulář - záznam o školení - vedoucí zaměstnanci #311
100 Kč
Prezentace - školení PO - požární ochrana #8183
150 Kč
Školící příručka PO #314
150 Kč
Tématický plán a časový rozvrh školení o PO #315
150 Kč
Test - požární ochrana #7897
100 Kč
Test - vedoucí zaměstnanci #7241
100 Kč

Požární hlídka, preventista

Formulář - jmenovací dekret - požární hlídka - člen #316
100 Kč
Formulář - jmenovací dekret - požární hlídka - velitel #317
100 Kč
Formulář - jmenovací dekret - preventista #318
100 Kč
Formulář - jmenovací dekret - vedení požární knihy #319
100 Kč
Formulář - osvědčení o školení - preventisté #320
100 Kč
Formulář - požární kniha #321
100 Kč
Formulář - záznam o školení - požární hlídka #322
100 Kč
Formulář - záznam o školení - preventisté #323
100 Kč
Pokyny pro činnost požární hlídky A #328
100 Kč
Pokyny pro činnost požární hlídky B #329
100 Kč
Pokyny pro činnost požární hlídky C #330
100 Kč
Test - požární hlídka #7249
100 Kč
Test - preventista #331
100 Kč
TP a ČR odborné přípravy požární hlídky #332
150 Kč
TP a ČR odborné přípravy preventistů #333
150 Kč

Hořlavé kapaliny, tlakové lahve, svařování, požáry

BP - benzínová páječka #334
100 Kč
BP - manipulace s hořlavými kapalinami #335
100 Kč
BP - pálicí stroj (pantograf) #336
100 Kč
BP - svařování obloukem #337
100 Kč
BP - svařování plamenem #338
100 Kč
BP - tlakové lahve #339
100 Kč
Formulář - hlášení o požáru #340
100 Kč
Formulář - pověření pro manipulaci s tlakovými lahvemi #341
100 Kč
Formulář - pověření svářečů #342
100 Kč
Formulář - příkaz k práci s otevřeným ohněm #343
100 Kč
Formulář - příkaz k práci se zdroji iniciace #344
100 Kč
Formulář - příkaz ke svařování (1) #345
100 Kč
Formulář - příkaz ke svařování (2) #7975
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - svařovací hadice #346
100 Kč
Formulář - seznam bezpečnostních listů #347
100 Kč
Formulář - vyhodnocení pracoviště před svařováním #348
100 Kč
Formulář - záznam o požárním dohledu (při svařování) #8007
100 Kč
Kontrolní list - požárně bezpečnostní opatření (při svařování, při práci se zdroji iniciace) #7994
100 Kč
Práce se zdroji iniciace #350
150 Kč
Přechodná svářečská pracoviště #351
150 Kč
Spalování na volném prostranství #352
100 Kč
Svařování #349
150 Kč

Kontrolní činnost

Formulář - protokol o kontrole - automatické protivýbuchové zařízení #5386
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - autonomní požární signalizace #5387
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - EPS - hlásiče požáru #5388
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - EPS - ovládaná zařízení #5389
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - EPS - roční kontrola #5390
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - EPS - ústředna a doplňující zařízení #5391
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - periodická prohlídka (ostatní) #5392
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - periodická prohlídka (vodní, pěnové) #5385
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - hasicí přístroje - roční kontrola #5393
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - kouřotěsné dveře #5394
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - kouřové klapky #5395
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola baterií #5396
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola bez zátěže #5397
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - kontrola se zátěží #5400
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - provozní kontrola #5398
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - náhradní zdroj - roční kontrola #5399
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - nezavodněné potrubí (suchovod) #5401
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - nouzové osvětlení - měsíční zkouška #7674
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - nouzové osvětlení - roční kontrola #354
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - nouzové sdělovací zařízení #5402
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - polostabilní hasicí zařízení - provozní kontrola #5404
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - polostabilní hasicí zařízení - roční kontrola #5405
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární dveře #355
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární klapky #5406
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární přepážky a ucpávky #5408
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární uzávěry otvorů (např. rolety) #5409
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární vodovod vnější (např. venkovní hydranty) #5410
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární vodovod vnitřní (např. nástěnné hydranty) #5411
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - požární žebřík #7750
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - přetlaková ventilace #5412
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - protipožární obklady, nástřiky, nátěry #5403
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - ruční požárně poplachové zařízení #5414
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - samočinný hasicí systém #5415
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - stabilní hasicí zařízení - provozní kontrola #5416
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - stabilní hasicí zařízení - roční kontrola #5417
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - vodní clony #5418
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - výtah požární, evakuační #5419
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zařízení dálkového přenosu #5420
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zařízení přirozeného odvětrání #5413
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zařízení pro detekci hořlavých plynů a par #5421
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zařízení pro odvod kouře a tepla #5423
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zdroj nebo zásoba hasební látky (např. pro SHZ) #5422
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - zdroj vody k hašení (požární nádrž) #5407
100 Kč
Formulář - protokol o provedení cvičného poplachu #356
100 Kč
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností bez zvýšeného pož.nebezp.) #5424
100 Kč
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností s vysokým pož.nebezp.) #5425
100 Kč
Formulář - protokol o provedení preventivní požární prohlídky (u činností se zvýšeným pož.nebezp.) #5426
100 Kč
Zápis o provedení preventivní požární prohlídky (podrobný) #5427
100 Kč

Informační dokumenty

ZPĚT na hlavní rozdělení