Dokumentace BOZP a PO - Prověrky a kontroly

Zde si můžete zakoupit jednotlivé vzorové BOZP dokumenty (ceny vč. DPH). Zakoupené vzory dokumentů jsou čtvrtletně aktualizovány podle předpisů a jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+).Jsou vypracovány odborníky s desítkami let praxe v oboru a ověřeny tisíci uživateli Dokumentace BOZP a PO Traiva.

Online platba probíhá přes bránu PayU, proto máte dokument ihned k dispozici ke stažení i na Vašem emailu.

PLATBA POUZE PLATEBNÍ KARTOU - zkontrolujte prosím, jestli máte povoleny platby přes internet a dostatečné limity.

V případě jakéhokoliv technického problému nás kontaktujte formulářem zde nebo na kontakty uvedené dole.

Máte dotaz k obsahu některého dokumentu? Kontaktujte nás: 739 633 470 - Ing. Sylvie Žídková ( Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO )


ZPĚT na hlavní rozdělení

Oblastní inspektorát práce

Zákon o inspekci práce - novinky #779
100 Kč

Seznam povinností a plány kontrol

Check list BOZP #782
100 Kč
Dodržování pravidel HACCP #8162
100 Kč
Roční prověrka BOZP - podrobný zápis #785
100 Kč

Kontrolní listy

Formulář - deník kontrol BOZP (všeobecný) #7600
100 Kč
Kontrolní list - kovoobráběcí stroje #787
100 Kč
Kontrolní list - obchody, velkoobchody a sklady #4669
100 Kč
Kontrolní list - požárně bezpečnostní opatření (při svařování, při práci se zdroji iniciace) #7988
100 Kč
Kontrolní list - roční kontrola dvoukotoučová bruska #7317
100 Kč
Kontrolní list - roční kontrola pásová pila #7318
100 Kč
Kontrolní list - roční kontrola stojanová vrtačka #7316
100 Kč
Kontrolní list - stavby, staveniště #788
100 Kč
Kontrolní list - tvářecí stroje #789
100 Kč
Kontrolní list - zápisy na stavbě #790
100 Kč
Kontrolní list - zásobníkové ohřívače vody #791
100 Kč

Protokoly o kontrolách a zkouškách

A Formulář - kniha provozních kontrol (všeobecné použití) #7697
100 Kč
Formulář - evidence a kontrola lékárniček #4530
100 Kč
Formulář - kniha kontrol BOZP #806
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - elektrické ohřívače vody #820
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - ocelové a dřevěné konstrukce a komunikace #822
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - tlakové nádoby stabilní #829
100 Kč
Formulář - protokol o kontrole - únikové cesty #817
100 Kč
Formulář - protokol o zkoušce - nosnost regálu #819
100 Kč
Formulář - stroje, přístroje, zařízení - roční kontrola #7552
100 Kč
Formulář - záznam o kontrole řidičských průkazů #8179
100 Kč
Formulář - záznam o požárním dohledu (při svařování) #8001
100 Kč
Formulář - záznam o provedení orientačního vyšetření (alkohol, návykové látky) #7967
100 Kč
Kontrola - armatury - při provozu #5896
100 Kč
Kontrola - armatury - při skladování #5897
100 Kč
Kontrola - čerpací stanice LPG #5898
100 Kč
Kontrola - čistírny odpadních vod - vodní nádrže plynojemu #5899
100 Kč
Kontrola - čistírny odpadních vod - vyhnívací nádrže #5900
100 Kč
Kontrola - děti - nafukovací hrací zařízení - roční kontrola #5901
100 Kč
Kontrola - děti - zařízení a povrch hřiště - běžná kontrola #5902
100 Kč
Kontrola - děti - zařízení a povrch hřiště - provozní kontrola #5903
100 Kč
Kontrola - děti - zařízení a povrch hřiště - roční kontrola #5904
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - nádrže a kontejnery #5905
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - nádrže dvouplášťové - nepropustnost #5906
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - nádrže zevně kontrolovatelné - tlaková zkouška #5907
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - nádrže zevně nekontrolovatelné - těsnost #5908
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - nádrže zevně nekontrolovatelné - tlaková zkouška #5909
100 Kč
Kontrola - hořlavé kapaliny - technologická zařízení #5910
100 Kč
Kontrola - hořlavé plyny - potrubí - nedestruktivní zkouška #5911
100 Kč
Kontrola - hořlavé plyny - potrubí - vnější prohlídka #5912
100 Kč
Kontrola - hořlavé plyny - výrobní zařízení #5913
100 Kč
Kontrola - kompresory vzduchové #5914
100 Kč
Kontrola - kotelny plynové - detektory a pojistky plamene #5915
100 Kč
Kontrola - kuchyně - kritické body #5916
100 Kč
Kontrola - lékárny - boxy pro cytotoxické látky #5917
100 Kč
Kontrola - lékárny - boxy pro látky pro genovou terapii #5918
100 Kč
Kontrola - nabíjecí stanice akumulátorů #5919
100 Kč
Kontrola - nápravná opatření po úrazech #5920
100 Kč
Kontrola - nouzové osvětlení #7686
100 Kč
Kontrola - nouzové osvětlení - měsíční #7687
100 Kč
Kontrola - ochrana proti výbuchu - hořlavý prach #5921
100 Kč
Kontrola - ochrana proti výbuchu - plnění opatření #5922
100 Kč
Kontrola - podzemní kovová zařízení #5923
100 Kč
Kontrola - pojízdné zdvihací pracovní plošiny #5924
100 Kč
Kontrola - potrubí parní a vodní - periodická kontrola #5925
100 Kč
Kontrola - potrubí parní a vodní - pojistné ventily #5926
100 Kč
Kontrola - připravovaná čištěná voda - chemická a fyzikálně chemická kontrola #5927
100 Kč
Kontrola - připravovaná čištěná voda - mikrobiologická kontrola #5928
100 Kč
Kontrola - regálové zakladače #5929
100 Kč
Kontrola - regály #5930
100 Kč
Kontrola - ropné látky - nádrže zevně kontrolovatelné - tlaková zkouška #5932
100 Kč
Kontrola - ropné látky - nádrže zevně nekontrolovatelné - těsnost #5933
100 Kč
Kontrola - ropné látky - nádrže zevně nekontrolovatelné - tlaková zkouška #5934
100 Kč
Kontrola - ropné látky - podzemní rozvody - těsnost #5935
100 Kč
Kontrola - spalinové cesty (komíny a kouřovody) #5936
100 Kč
Kontrola - svařovací hadice, spoje a příslušenství #5937
100 Kč
Kontrola - tepelné soustavy v budovách #5938
100 Kč
Kontrola - tlakové nádoby na chlór - těsnost armatur #5939
100 Kč
Kontrola - tlakové nádoby stabilní - stavoznaky #5940
100 Kč
Kontrola - tlakové nádoby stabilní - teploměry #5941
100 Kč
Kontrola - tlakové nádoby stabilní - tlakoměry #5942
100 Kč
Kontrola - vázací lana ocelová #5943
100 Kč
Kontrola - vázací lana textilní #5944
100 Kč
Kontrola - výbušniny #5945
100 Kč
Kontrola - výčepní zařízení - potrubí #5946
100 Kč
Kontrola - výčepní zařízení - rozdělovač vzduchu #5947
100 Kč
Kontrola - zásobníky sypkých hmot #5948
100 Kč
Kontrola - žebříky, schůdky #5949
100 Kč
Roční prověrka BOZP #5931
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - bruska dvoukotoučová #8167
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - obraběcí centrum CNC #8172
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - pásová pila na kov #8169
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - soustruh hrotový #8168
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - tvářecí stroj #8170
100 Kč
Záznam o roční kontrole stroje - vrtačka #8171
100 Kč

Evidenční záznamy o revizích a odborných prohlídkách

Periodická prohlídka - OOPP pro práce ve výškách #5895
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí horké #5820
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí mokré #5821
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí normální #5822
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí pod přístřeškem #5823
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí prašné #5824
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí s biologickými škůdci #5825
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí s extrémní korozí #5826
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí s nebezpečím požáru #5827
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí s nebezpečím výbuchu #5828
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí s otřesy #5829
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí se zvýšenou korozí #5830
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí studené #5831
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí venkovní #5832
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí vlhké #5833
100 Kč
Revize - el. instalace1 - prostředí základní #5834
100 Kč
Revize - el. instalace2 - hořlavé objekty #5835
100 Kč
Revize - el. instalace2 - pojízdné prostředky #5836
100 Kč
Revize - el. instalace2 - převozné dopravníky #5837
100 Kč
Revize - el. instalace2 - prozatímní zařízení staveniště #5840
100 Kč
Revize - el. instalace2 - shromažďovací prostory #5838
100 Kč
Revize - el. instalace2 - školy, hotely #5839
100 Kč
Revize - el. instalace2 - zděné budovy #5841
100 Kč
Revize - el. rozvody - lékařské místnosti - bez nebezpečí #5780
100 Kč
Revize - el. rozvody - lékařské místnosti - nebezpečné prostory #5781
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.B, třída 1 #5784
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.B, třída 2,3 #5785
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.C, třída 1 #5786
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.C, třída 2,3 #5787
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.D, třída1,2,3 #5788
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - držené v ruce - skup.E, třída 1,2,3 #5789
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina B, třída 1,2,3 #5790
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina C, třída 1,2,3 #5791
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina D, třída 1,2,3 #5792
100 Kč
Revize - el. spotřebiče - ostatní - skupina E, třída 1,2,3 #5793
100 Kč
Revize - hromosvody - nebezpečné objekty #5782
100 Kč
Revize - hromosvody - ostatní objekty #5783
100 Kč
Revize - kotelny nízkotlaké - odborná prohlídka #5806
100 Kč
Revize - kotelny plynové - kontrola funkce zařízení kotlů #5807
100 Kč
Revize - kotelny plynové - provozní revize #5808
100 Kč
Revize - kotle parní a horkovodní - provozní revize #5809
100 Kč
Revize - kotle parní a horkovodní - tlaková zkouška #5810
100 Kč
Revize - kotle parní a horkovodní - vnitřní revize a zkouška těsnosti #5811
100 Kč
Revize - tachografy (nepovinné) #5842
100 Kč
Revize - tachografy (povinné) #5843
100 Kč
Revize - výtahy nákladní - odborná prohlídka #5813
100 Kč
Revize - výtahy nákladní - odborná zkouška #5818
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní - inspekční prohlídka #5812
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní - odborná zkouška #5819
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní, neveřejné, kategorie I - odborná prohlídka #5814
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní, neveřejné, kategorie II - odborná prohlídka #5815
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní, veřejné, kategorie I - odborná prohlídka #5816
100 Kč
Revize - výtahy osobní a nákladní, veřejné, kategorie II - odborná prohlídka #5817
100 Kč
Revize - výtahy stavební plošinové - revizní zkouška #5775
100 Kč
Revize TNS - provozní revize #5776
100 Kč
Revize TNS - provozní revize - nádoby chladírenských zařízení #5777
100 Kč
Revize TNS - tlaková zkouška #5778
100 Kč
Revize ZZ - hydraulické ruky #5794
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J1, J2 #5795
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J3 #5796
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J4 #5797
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J5, J6 #5798
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby lanové #5799
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby silniční výložníkové #5800
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby stavební #5801
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby stohovací #5803
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby stohovací, v horkém nebo agresivním prostředí #5802
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby v horkém nebo agresivním prostředí #5804
100 Kč
Revize ZZ - jeřáby železniční #5805
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - hydraulické ruky #5763
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J1, J2 #5764
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J3 #5765
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J4 #5766
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby a zdvihadla - skupina J5, J6 #5767
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby lanové #5768
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby silniční výložníkové #5769
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stavební #5770
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stohovací #5772
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby stohovací, v horkém nebo agresivním prostředí #5771
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby v horkém nebo agresivním prostředí #5773
100 Kč
Revizní zkouška ZZ - jeřáby železniční #5774
100 Kč
Technická kontrola - manipulační vozíky #5844
100 Kč
Technická prohlídka - autobusy #5749
100 Kč
Technická prohlídka - cvičná vozidla autoškoly #5752
100 Kč
Technická prohlídka - motocykly #5754
100 Kč
Technická prohlídka - motocykly (malé) #5753
100 Kč
Technická prohlídka - nákladní automobily do 3500 kg #5755
100 Kč
Technická prohlídka - nákladní automobily nad 3500 kg #5751
100 Kč
Technická prohlídka - nebrzděné přívěsy do 750 kg #5756
100 Kč
Technická prohlídka - osobní automobily #5757
100 Kč
Technická prohlídka - přípojná vozidla do 3500 kg #5758
100 Kč
Technická prohlídka - přípojná vozidla nad 3500 kg #5759
100 Kč
Technická prohlídka - speciální automobily #5760
100 Kč
Technická prohlídka - vozidla půjčovny automobilů #5761
100 Kč
Technická prohlídka - vozidla s právem přednosti v jízdě #5750
100 Kč
Technická prohlídka - vozidla taxislužby #5762
100 Kč

ZPĚT na hlavní rozdělení