Dokumentace BOZP a PO - Úrazy a první pomoc

Zde si můžete zakoupit jednotlivé vzorové BOZP dokumenty (ceny vč. DPH). Zakoupené vzory dokumentů jsou čtvrtletně aktualizovány podle předpisů a jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+).Jsou vypracovány odborníky s desítkami let praxe v oboru a ověřeny tisíci uživateli Dokumentace BOZP a PO Traiva.

Online platba probíhá přes bránu PayU, proto máte dokument ihned k dispozici ke stažení i na Vašem emailu.

PLATBA POUZE PLATEBNÍ KARTOU - zkontrolujte prosím, jestli máte povoleny platby přes internet a dostatečné limity.

V případě jakéhokoliv technického problému nás kontaktujte formulářem zde nebo na kontakty uvedené dole.

Máte dotaz k obsahu některého dokumentu? Kontaktujte nás: 739 633 470 - Ing. Sylvie Žídková ( Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO )


ZPĚT na hlavní rozdělení

Pracovní úrazy

Analýza pracovních úrazů #498
100 Kč
Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu - verze 1 #500
100 Kč
Schématický postup - úraz s nemocenskou #7428
100 Kč
Schématický postup - úraz smrtelný #7429
100 Kč
Směrnice - Povinnosti při vzniku pracovního úrazu, systém evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu #7425
150 Kč
Záznam z jednání odškodňovací komise #502
100 Kč
Zpráva o šetření pracovního úrazu #503
100 Kč

Úrazy – formuláře

Formulář - kniha úrazů a drobných poranění 2015 #7866
100 Kč
Formulář - kniha úrazů a drobných poranění 2015 (form. pole) #7867
100 Kč
Formulář - kontrola opatření po úrazech #505
100 Kč
Formulář - stanovení opatření po úrazech #508
100 Kč
Formulář - záznam o úrazu - hlášení změn 2015 #7823
100 Kč
Formulář - záznam o úrazu - hlášení změn 2015 (form. pole) #7824
100 Kč
Formulář - záznam o úrazu 2015 #7821
100 Kč
Formulář - záznam o úrazu 2015 (form. pole) #7822
100 Kč

Poskytování první pomoci

Formulář - pověření k organizování první pomoci #510
100 Kč
Plán první pomoci (traumatologický plán) #7522
150 Kč
První pomoc - kompletní příručka A5, brožura #7667
150 Kč
První pomoc - resuscitace dětí #7664
100 Kč
První pomoc - resuscitace dospělých #7663
100 Kč
První pomoc - vyšetření a polohování #7665
100 Kč
První pomoc - základní postupy #7666
100 Kč
První pomoc při bezvědomí #6436
100 Kč
První pomoc při krvácení #5302
100 Kč
První pomoc při otravě oxidem uhelnatým #5303
100 Kč
První pomoc při popáleninách #5304
100 Kč
První pomoc při poranění očí #513
100 Kč
První pomoc při šoku #514
100 Kč
První pomoc při tonutí #6435
100 Kč
První pomoc při úrazech elektřinou #5301
100 Kč
První pomoc při zlomeninách #5305
100 Kč
První pomoc pro chemické látky (obecně) #5307
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - dráždivé #5306
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - otok (edém) plic #5308
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - poškození plic #5309
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - toxické #5310
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - zdraví škodlivé #5311
100 Kč
První pomoc pro chemické látky - žíravé #5312
100 Kč
První pomoc v kuchyni #515
100 Kč
První pomoc v laboratoři #516
100 Kč

Lékárničky první pomoci

Formulář - evidence a kontrola lékárniček #517
100 Kč
Lékárnička - administrativa #518
100 Kč
Lékárnička - chemický provoz #520
100 Kč
Lékárnička - dílna údržby #519
100 Kč
Lékárnička - hotel #5187
100 Kč
Lékárnička - kuchyně #521
100 Kč
Lékárnička - laboratoř #522
100 Kč
Lékárnička - motorová vozidla kategorie L (motolékárnička) #523
100 Kč
Lékárnička - motorová vozidla ostatní (autolékárnička) #524
100 Kč
Lékárnička - nevýrobní provoz #525
100 Kč
Lékárnička - obráběcí dílna #526
100 Kč
Lékárnička - pracoviště s otevřeným ohněm #527
100 Kč
Lékárnička - recepce hotelu #5188
100 Kč
Lékárnička - sklad #528
100 Kč
Lékárnička - stolárna #529
100 Kč
Lékárnička - střelnice #7480
100 Kč
Lékárnička - úklidová komora #530
100 Kč
Lékárnička - výrobní provoz #531
100 Kč

ZPĚT na hlavní rozdělení