Dokumentace BOZP a PO - Vzory dokumentů ke stažení

Zde si můžete zakoupit jednotlivé vzorové BOZP dokumenty (ceny vč. DPH). Zakoupené vzory dokumentů jsou čtvrtletně aktualizovány podle předpisů a jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+).Jsou vypracovány odborníky s desítkami let praxe v oboru a ověřeny tisíci uživateli Dokumentace BOZP a PO Traiva.

Online platba probíhá přes bránu PayU, proto máte dokument ihned k dispozici ke stažení i na Vašem emailu.

PLATBA POUZE PLATEBNÍ KARTOU - zkontrolujte prosím, jestli máte povoleny platby přes internet a dostatečné limity.

V případě jakéhokoliv technického problému nás kontaktujte formulářem zde nebo na kontakty uvedené dole.

Máte dotaz k obsahu některého dokumentu? Kontaktujte nás: 739 633 470 - Ing. Sylvie Žídková ( Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO )


Doprava
Skladování
Stavebnictví
Kuchyně, laboratoře
Obráběcí a tvářecí stroje
Zemědělství a lesnictví
Zpracovatelský průmysl
Ostatní činnosti a zařízení
Vyhrazená zařízení, kotelny
Technická dokumentace
Bezpečnostní požadavky, návody
Příkazy, povolení k práci
Evidenční dokumenty
Pověření, jmenování
Smlouvy, dohody, zápisy, protokoly
Protokoly o údržbě a opravách
Základní školení – osnovy a prezenční listiny
Školící příručky
Formuláře a doklady
Zkušební testy
Osnovy školení pro speciální činnosti
Osnovy školení podle profesí
Řízení rizik
Nevýrobní činnosti
Skladování a manipulace s břemeny
Automobilová doprava
Zemědělství, zahradnictví
Stavebnictví
Stroje obráběcí
Stroje tvářecí
Vyhrazená zařízení
Ostatní činnosti
Ostatní stroje a zařízení
Zbytková rizika strojů a zařízení
Bezpečnostní pokyny pro nářadí
Bezpečnostní pokyny pro obrábění dřeva
Bezpečnostní pokyny pro manipulační a zdvihací zařízení
Bezpečnostní pokyny pro hořlavé kapaliny a práci s plamenem
Bezpečnostní pokyny pro stavebnictví
Bezpečnostní pokyny pro kuchyně
Bezpečnostní pokyny pro obrábění kovů
Bezpečnostní pokyny pro tváření kovů
Bezpečnostní pokyny pro svařování, pálení a tlakové lahve
Bezpečnostní pokyny pro ostatní činnosti a zařízení
Lékařské prohlídky zaměstnanců
Ochranné pracovní prostředky a nápoje
Kategorizace prací a pracovišť
Tabulky kritických bodů – HACCP
Tabulky rizik a návrh OOPP podle profesí
Pracovní podmínky – informativní tabulky
Pracovní úrazy
Úrazy – formuláře
Poskytování první pomoci
Lékárničky první pomoci
Oblastní inspektorát práce
Seznam povinností a plány kontrol
Kontrolní listy
Protokoly o kontrolách a zkouškách
Evidenční záznamy o revizích a odborných prohlídkách
Základní informace
Tabulky podle významu
Tabulky podle účelu a místa použití
Povinnosti na úseku PO
Začlenění činností podle požárního nebezpečí
Dokumentace požární ochrany
Školení o požární ochraně
Požární hlídka, preventista
Hořlavé kapaliny, tlakové lahve, svařování, požáry
Kontrolní činnost
Informační dokumenty
↑ Nahoru